Arbeidsleder systue 20% ledig stilling

Publisert: 13.01.2020 14:31
Skrevet av Plamena Dicheva.
Epost: produksjonskoordinator@ringsakeroperaen.no  

Innlandets opera, RingsakerOperaen er stiftet av Ringsaker Operakor, RingsakerOperaen Produksjon, RingsakerOperaens Venner og Hedmarken Symfoniorkester. Stiftelsens mål er å skape OPERAGLEDE FOR SCENE OG SAL. Målet når vi gjennom oppsetninger av god kvalitet, skapt i et samarbeid mellom profesjonelle og frivillige.  Bærebjelken i vår organisasjon er de frivillige, som teller rundt 200. Gjennom 40 år er det lagt ned et formidabelt arbeid og utviklingen fortsetter.

RingsakerOperaen (RO) har en operasjef i full stilling, en kontorleder i 80% og en nytilsatt produksjonskoordinator i 40 % stilling. Produksjonsgruppene jobber mye selvstendig, og får støtte og veiledning av koordinatoren etter behov. På systua er det mange oppgaver og kostymer å holde rede på. Vi utlyser der for stilling som

 arbeidsleder systue 20%

Arbeidslederen skal fordele oppgaver, veilede og motivere de frivillige syerne. I produksjonsperioden arbeides det på systua tirsdag og torsdag kveld og onsdag formiddag. Arbeidslederen må ha tett dialog med designer/tilskjærer og samarbeide nært med koordinator. Arbeidsleder har ansvar for orden på kostymelageret og oversikt på utstyr og materiell.

Vi søker deg som er utadvendt og trygg på din sømkompetanse. Du liker å veilede og å snakke med folk. Du evner å finne praktiske og effektive løsninger på produksjonsarbeidet og har forståelse for at folk har ulik kapasitet og kompetanse. Hos oss får du gleden av å skape noe sammen med andre. Systua er en svært viktig forutsetning for gleden vi og publikum opplever på forestillingene.  Tilskjæringkompetanse er ønskelig, og kan medføre tilbud om ekstra oppgaver når det trengs. Erfaring med kostymeproduksjon er en stor fordel.

Stilingen er et 2-årig åremål. Lønn etter avtale. Søknadsfrist: 25. januar.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til operasjef Kari E. Bekken , tlf 90 15 17 10. Søknad sendes administrasjonen@ringsakeroperaen.no