Inntog i sommerhagen

Lørdag 9. juli kl 17 på Lier gård

Inntog i Sommerhagen - Hagekonsert med baryton Bernt Ola Volungholen og Mjøsmusikk.

Arrangementet er en del av Lier gårds program under "Sommer på Mjøsgårdene".

Billetter selges på www.hoopla.no

Publisert: 31.05.2016 11:47
Skrevet av Ann Kristin Farstad.
Epost: produksjonskoordinator@ringsakeroperaen.no