LEDIG STILLING SOM OPERASJEF

Publisert: 30.01.2018 19:14
Skrevet av Heidi Olsen.
Epost: produksjonskoordinator@ringsakeroperaen.no  

                     

RingsakerOperaen er en stiftelse opprettet av Ringsaker Operakor, RingsakerOperaen Produksjon, RingsakerOperaens Venner og Hedmarken Symfoniorkester. Stiftelsens mål er å skape OPERAGLEDE FOR SAL OG SCENE. Med dette målet for øye har vi gjennom snart 40 år produsert opera- og operetteforestillinger av høy kvalitet, basert på et samarbeid mellom frivillige og profesjonelle. Bærebjelken i vår organisasjon er de frivillige, som teller rundt 150. Administrasjonen består av en operasjef i full stilling tilsatt på åremål og en produksjonskoordinator i fast, full stilling.

 

stillingen som

OPERASJEF

er ledig fra 01.08.2018

 

Arbeidsoppgaver:

 • Lede den daglige driften, herunder utrede saker for styret og følge opp styrevedtak
 • Ansvar for å holde dialog med de frivillige og koordinere det frivillige arbeidet
 • Følge opp samarbeidspartnere og sponsorer
 • Kontrahere og følge opp kunstneriske ledere og solister
 • Mediekontakt
 • Økonomistyring
 • Personalansvar for produksjonskoordinatoren

 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra arbeid innenfor kunst- og kulturfeltet
 • Lokal tilknytning vil være en fordel, men ingen forutsetning
 • Ledererfaring og evne til å motivere og inspirere alle ledd i organisasjonen
 • Gode administrative evner, herunder god økonomiforståelse
 • Evne til å arbeide systematisk, effektivt, selvstendig og fleksibelt
 • Evne til å ta vare på og bygge gode relasjoner til aktuelle samarbeidspartnere

 

Vi tilbyr:

 • Positive, engasjerte, arbeidsomme og lojale medarbeidere
 • Varierte, spennende og utfordrende oppgaver
 • Muligheter for å styre deler av arbeidstida selv
 • Konkurransedyktig lønn
 • Mye operaglede for sal og scene!

 

Tilsettingsvilkår:

Åremålsperioden er på seks år med mulighet for å forlenge åremålet med fire år dersom partene er enige om det.

Spørsmål angående stillingen rettes til styreleder Harald Hellum 91536590, evt. via e-post til harald.hellum@ringsakeroperaen.no

 

Kortfattet søknad med CV og referanse sendes innen 20. februar 2018 til harald.hellum@ringsakeroperaen.no