Mikael Bratbosts talentpris i operasang

Prisen vil bli utdelt på Kvikne 20/8-17

Kriterier:

 - Norsk sangtalent

 - I avsluttende fase på høyere operastudier, gjerne masternivå.

I tillegg til talent for klassisk sang kan juryen vektlegge prosjektets formål med å hedre Brattbost og gjøre hans historie kjent. Fellestrekk med Mikael Bratbosts historie er derfor en fordel.

nyeste logo init over jpeg

 

Navn på kandidat med begrunnelse samt to sangopptak av ulik karakter eller link til tilsvarende, sendes innen 1. juli 2017 til kari.elisabet.bekken@ringsakeroperaen.no

 

Publisert: 18.04.2017 14:42
Skrevet av Heidi Olsen.
Epost: produksjonskoordinator@ringsakeroperaen.no