Ringsaker Operaskole fortsetter sitt arbeid for og med barn og unge gjennom Ringsaker Operaskole, ROS. Navnet fungerer som symbol på hvordan vi ønsker å utvikle unge talenter.

Elevene integreres i et produksjonsapparat, og fine utfordringer venter dem i årene som kommer.

Å oppnå høye mål gjennom arbeid i et trygt å dynamisk læringsmiljø

Operaskolen


Kormester operaskolen: Tone Østli

 

Elever Ringsaker OperaSkole:

Hermine Solemsli Kleppe

Josefine Solemsli Kleppe

Ingeborg Joswig

Johanna Joswig

Synne Taarneby Aaboen

Raya Plamenova Peeva

Eline Skjelseth

Anna Sofie Andersen

Kristine Hennie

Hildur Rósa Jóhannesdóttir

Synne Jægersborg

Maja Solum Eikefjord

Arja G. Hylland

Jenny Jóhannesdóttir

Ingrid Høivik Bjørkås

Kristine Høivik Bjørkås

Karen G. Hylland

Ingeborg Holm Gjerde