Ringsaker Operaskole fortsetter sitt arbeid for og med barn og unge gjennom Ringsaker Operaskole, ROS. Navnet fungerer som symbol på hvordan vi ønsker å utvikle unge talenter.

Elevene integreres i et produksjonsapparat, og fine utfordringer venter dem i årene som kommer.

Å oppnå høye mål gjennom arbeid i et trygt å dynamisk læringsmiljø

Operaskolen
Kormester operaskolen
Tone Østli

 

Hermine Solemsli Kleppe
Josefine Solemsli Kleppe
Tiril Marie Høystad Berger
Ingeborg Joswig
Johanna Joswig
Synne Taarneby Aaboen
Sebastian Mickelson Pedersen
Adele Zindela Larsen
Sofia Serine Mikkelsen
Sina Solbakken
Angelina
Anna Sofie Andersen
Kristine Hennie
Sofie Brannan
Hildur Rósa Jóhannesdóttir
Synne Jægersborg
Maja Solum Eikefjord
Arja Glorud Hylland