RingsakerOperaens Venner sørger for trivsel foran og bak scena

RingsakerOperaens Venner - ROV, er en av stifterne i RingsakerOperaen. ROV har eget styre og bidrar til trivsel foran og bak scena.